Långsiktigt incitamentsprogram 2019-2021 översikt

G5 Entertainment har ett årligt långsiktigt incitamentsprogram (LTIP) för ett stort antal nyckelpersoner i hela koncernen. Programmen är prestationsaktieprogram där deltagarna tilldelas prestationsaktier i början av programmet som översätts till stamaktier vid slutet av treårsperioden om prestationskriterierna är uppfyllda. De nuvarande programmen har total avkastning som aktieägare som prestationskriterier och de anställda behöver förbli anställda för att tilldelas stamaktier vid avvecklingen.

Mer information om programmen kan ses i tabellen nedan.

UTGIVNINGSDATUM ANTAL
PRESTATIONSAKTIER
VÄGT AKTIEKURS
VID EMISSIONEN (SEK)
LÄGSTA PRIS
FÖR TILLDELNING (SEK)
PRIS FÖR FULL
FÖRDELNING (SEK)
TRÄNINGSPERIOD
maj 15, 2019 108 400 95,4 186 291 maj 2023
juni 15, 2020 108 650 211,2 411,8 644,2 maj 2023
juni 23, 2021 145 400 501 866,7 1232,5 maj 2024
juli 1, 2022 153 500 240,7 416,4 592,1 maj 2025