Topp 15 aktieägare

Tabellen nedan visar bolagets ägarstruktur för de största största innehaven.

NAMN AKTIER KAPITAL/RÖSTER
Avanza Pension 603 449 7,29%
Wide Development Ltd 580 000 7,00%
Purple Wolf Ltd 475 000 5,74%
Swedbank Robur Funds 475 000 5,74%
Tommy Svensk 403 740 4,88%
Proxima Ltd 329 700 3,98%
Lloyd Fonds AG 320 000 3,86%
Handelsbanken Life Insurance AB 275 480 3,33%
Argenta Asset Management SA 246 029 2,97%
Nordnet Pension Insurance  170 859 2,06%
Daniel Eriksson  129 585 1,57%
Handelsbanken Funds 122 283 1,48%
Peter Lindell 110 000 1,33%
Dimension Fund Advisors 69 047 0,83%
SEB Funds 59 470 0,72%

2022-09-12
Informationen uppdateras månadsvis

Källa: Monitor från Modular Finance AB. Samlade och bearbetade data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. 

Klicka här för att se aktiekapitalhistoriken