Topp 15 aktieägare

Tabellen nedan visar bolagets ägarstruktur för de största största innehaven.

NAMN AKTIER KAPITAL/RÖSTER
Wide Development Ltd 640 000 7,77%
Avanza Pension 605 047 7,35%
Purple Wolf Ltd 475 000 5,77%
Swedbank Robur Fonder 455 000 5,53%
Tommy Svensk 403 740 4,90%
Proxima Ltd 329 700 4,00%
Lloyd Fonds AG 310 000 3,76%
Argenta Asset Management SA 246 029 2,99%
Handelsbanken Liv Försäkring AB 214 078 2,60%
Nordnet Pensionförsäkring AB 164 872 2,00%
Daniel Eriksson 131 585 1,60%
Peter Lindell 110 000 1,34%
Dimension Fund Advisors 86 087 1,05%
Handelsbanken Fonder 77 174 0,94%
Florida Retirement System Trust Fund 55 857 0,68%

2022-12-31
Informationen uppdateras månadsvis

Källa: Monitor från Modular Finance AB. Samlade och bearbetade data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. 

Klicka här för att se aktiekapitalhistoriken