Topp 15 aktieägare

Tabellen nedan visar bolagets ägarstruktur för de största största innehaven.

NAMN AKTIER KAPITAL/RÖSTER
Avanza Pension 642 467 7,93%
Wide Development Ltd 640 000 7,90%
Purple Wolf Ltd 475 000 5,86%
Swedbank Robur Fonder 435 000 5,37%
Tommy Svensk 403 740 4,98%
Proxima Ltd 293 700 3,62%
Argenta Asset Management SA 246 029 3,04%
Handelsbanken Liv Försäkring AB 190 259 2,35%
Nordnet Pensionförsäkring AB 139 819 1,72%
Daniel Eriksson 135 585 1,67%
Peter Lindell 110 000 1,36%
Dimension Fund Advisors 105 084 1,30%
Handelsbanken Fonder 85 566 1,06%
Swedbank Försäkring 48 406 0,60%
SEB Fonder 46 036 0,57%

2023-04-30
Informationen uppdateras månadsvis

Källa: Monitor från Modular Finance AB. Samlade och bearbetade data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. 

Klicka här för att se aktiekapitalhistoriken