Topp 15 aktieägare

Tabellen nedan visar bolagets ägarstruktur för de största största innehaven.

NAMN AKTIER KAPITAL/RÖSTER
Wide Development Ltd 640 000 8,01%
Avanza Pension 587 401 7,35%
Purple Wolf Ltd 475 000 5,94%
Swedbank Robur Fonder 435 000 5,44%
Tommy Svensk 403 740 5,05%
Proxima Ltd 293 700 3,67%
Nordnet Pensionförsäkring AB 270 491 3,38%
Argenta Asset Management SA 251 749 3,15%
Handelsbanken Liv Försäkring AB 202 439 2,53%
Daniel Eriksson 140 085 1,75%
Peter Lindell 110 000 1,38%
Dimension Fund Advisors 102 263 1,28%
Handelsbanken Fonder 79 616 1,00%
Swedbank Försäkring 46 112 0,58%
SEB Fonder 46 036 0,58%

2023-08-31
Informationen uppdateras månadsvis

Källa: Monitor från Modular Finance AB. Samlade och bearbetade data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. 

Klicka här för att se aktiekapitalhistoriken