Jeffrey W. Rose

Jeffrey W. Rose
Styrelseledamot

 

Jeffrey är advokat och specialiserad på immateriell äganderätt, utveckling, publicering och strategiska frågor. I mer än 25 år har han bistått klienter med rådgivning i en rad olika framgångsrika projekt inom interaktiv underhållning, film, teve, nya medier och olika teknikbranscher. Hans kontor ligger i södra Kalifornien men klienterna finns över hela världen. Jeffrey W. Rose var medlem i styrelsen för Web Wise Kids, en ideell organisation som informerar barn, föräldrar och samhället i övrigt om hur man gör kloka och trygga val i den snabba teknologiska utvecklingen. Han har en fil.kand., magna cum laude, från Duke University 1984 och en doktorsexamen i juridik från UCLA School of Law 1987.

Innehav: 2000 aktier