Stefan Wikstrand

Finansdirektör, vVD

 

Efter studier vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping arbetade han fem år inom revision på MGI Revideco AB och KPMG. 2010-2015 arbetade Stefan Wikstrand på TradeDoubler AB som Group Financial & Business Controller. Under sin tid på TradeDoubler har Stefan arbetat med alla aspekter av att leda ekonomifunktionen vid ett internationellt börsnoterat bolag.

Stefan har haft positionen som koncernens finansdirektör och vVD sedan 1 juni 2015.

Innehav: 13 200 aktier och 20 600 prestationsaktier.